Hjertelig velkommen til nytt speiderår!

Kolsåsspeiderne er en aktiv speidergruppe for barn og ungdom fra 3. klasse og oppover. Vi har et variert program med mye aktivitet, friluftsliv og fokus på miljø.
Vi håper alle gamle speidere blir med, og gleder oss til alle nye vandrere, både de som kommer over fra stifinnerne, og alle andre.

Programmet for høsten er lagt ut

Program for både stifinnere og vandrere for høstsemesteret er lagt ut her. NB: Det kan komme endringer.

Familietur til Kjøsterudjuvet

Dette er en spennende og morsom tur vi håper flest mulig blir med på, også foreldre og søsken. Ingen påmelding; oppmøte direkte ved Drammen Skisenter kl 1030.


Dette er et 10 000 år gammelt juv. Revnen i fjellet er 1300 meter lang med en stigning på 250 meter. De loddrette veggene er opptil 60 meter høye, og juvet er bare 4 meter bredt på det smaleste. Et par steder må man gå i stige/tau. Lengde er ca 5,6 km.

Se mer i vedlagt informasjon.

Rafting på Dagali!

Høstens rafting for speidere på ungdomsskolen og for rovere er 4-5. september! Felles for hele Asker og Bærum Krets. Flere fra Kolsås har vært med tidligere, og det har vært moro. Transport er fortsatt enten privatbil eller tog. Speidern dekker avgift for rafting, men ikke transport.
Det er et av de seriøse raftingsentrene ”Dagali opplevelser” som står for selve raftingen.

Les informasjonen fra kretsen, diskuter gjerne mellom dere og si ifra om dette er noe dere vil være med på. Påmeldingsfrist 27. august.

God sommer!

Kolsåsspeiderne er en aktiv speidergruppe for barn og ungdom fra 3. klasse og oppover. Vi har et variert program med mye aktivitet, friluftsliv og fokus på miljø. Vi starter opp høstsemesteret torsdag 27. august.

Bilder fra kanoleiren

P104051230 vandrere, noen ledere og noen lederbarn på kanoleir sommeren 2015. 4 dager i kanoland ved Töcksfors.
Les videre

Speiderleir – Pakkeliste og Leirinformasjon

Hei!

Se vedlagt pakkeliste og informasjon om speiderleiren.

Speidere – kanoleir: Informasjon og Påmelding

Her kommer endelig informasjon om sommerens høydepunkt:
Kanoleiren 24-28 juni i Dalslands innsjøer også kalt «Kanotland», rett over svenskegrensen i områdene sør for Ørje/Tøcksfors.

Dette er for alle vandrere (ferdig med 5. klasse og oppover).
Dersom noen foreldre har lyst til å være med på leiren, er de hjertelig velkommen!

Påmelding innen mandag 1 juni.
Håper alle får det til!

Se vedlagt fil.

Speiderhilsen Sverre