Sommerferie!

KMspeider_logoKolsåsspeiderne er en aktiv speidergruppe for barn og ungdom fra 3. klasse og oppover. Vi har et variert program med mye aktivitet, friluftsliv med overnattingsturer i marka og fokus på miljø.
Nå tar vi sommerferie, og gleder oss til å starte opp igjen med møter på torsdager etter skolestart.

Bilder fra kretsleiren

P1040540
Leiren på Kragenäs er over.
Her er en del bilder som ble tatt av roverne som var med på turen. Gleder oss allerede til neste leir! Les videre

Leirinformasjon og pakkeliste

Kragenes
Det er nå straks tid for speiderårets høydepunkt: Sommerleiren.

I år blir vi 27 speidere, 7 rovere og 2 voksne. Til sammen med de andre gruppene blir vi rundt 200 speidere på leiren. Jeg gleder meg veldig, og håper dere gjør det samme! Les videre

Kanotur til Velmunden

Som avslutning på vårsemesteret skal vi som vanlig ha tur sammen med alle speiderne i Kolsås. Vi skal til Velmunden, mellom Randsfjorden og Sperillen, der mange sikkert har vært før.

Vi ønsker gjerne at enkelte foreldre blir med på turen. Det er spesielt viktig at vi får med endel av stifinnernes foreldrene. Vi trenger hjelp til biltransport og litt padling, Dessuten er det hyggelig både for barna/ungdommene og oss ledere at det er med flere voksne.

Se vedlagt informasjon om turen.

Flaggheising 17. mai

Hei alle speidere i Kolsås KFUK-KFUM-speidere!

Speiderne skal som vanlig heise flagget på Evje skole kl 08:00 på 17.mai, sammen med Evje skolekorps. Vi møter opp ved flaggstangen ved Evje skole kl 07:50 med speiderskjorte. Det er fint om alle som går på Evje skole eller har gått der møter opp, slik at vi får markert starten p å 17.mai på en fin måte. Hvis det er noen av dere som går på andre skoler som ønsker å være med på flaggheisingen på Evje, er det flott.

Vennlig hilsen Yngve Nygård
Gruppeleder Kolsås KFUK-KFUM-speidere

Ekstramøte brannvernsdag

Mandag 9.mai kl 18.30-20.00 inviteres alle vandrere i Asker og Bærum til brannvernsdag på brannvesenets øvingsfelt på Isi.

Til demonstrasjonene sine av brann og slokking trenger brannvesenet telt, soveposer, klær, o.l. som vi bruker på tur. Ta derfor med gammelt utstyr som uansett kan kastes om dere har det.

I løpet av dagen vil speiderne minst gå gjennom krav 1, 4 og 5 på aktivitetsmerket «Brannvern». (kanskje vi tar resten ved et senere møte) Les videre

Geologitur med stifinnerne

Vi fikk til en fin geologitur med speiderne i dag! Kanskje flere er interessert i samme tur en gang? Vi er heldige som bor midt i ett av de rikeste geologiske områdene i verden! Vi tok geologimerket i dag!

Steintroll 3

Vi gikk samlet – 22 barn og 4 voksne. Alle fikk kart så de visste hvor vi skulle gå (greit å øve på kart), og så stoppet vi og samlet gruppen ved hver post. Vi brukte de postene som Bærum kommune, Bekkestua Rotaryklubb og Geologisk forening har satt opp i området. Les videre

Ekstra info om møter de neste ukene

Hei!

Først, oppmøtested for neste vandrermøte torsdag 28. april – Toppåsveien. Ta med kniv.

Torsdag 12. mai, oppmøte kl 1800 på Toppåsveien for hele gruppa. Vi har fått den vanlig ruta vår for miljødugnad (søppelplukking), dvs. stiene på Kolsås. Flott om noen foreldre kan være med.

Dessuten: Mandag 9 april er det ekstra speidermøte for de som kan: Felles brannvernkurs for alle speiderne i kretsen på Isi Brannvernanlegg (rett i overkant av Isi søppelfylling). Oppmøte på Isi Brannvernanlegg kl 1830, ferdig kl 2000. Dette er meget spennende og lærerikt, med slokking av branner, eksplosjon av gassbokser mm. Ragnhild har ansvar fra vår side, så dere kan se etter henne der.

Speiderhilsen
Sverre